Privātuma politika

KAS MĒS ESAM?

Mēs esam sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Forus Grupa” SIA, reģistrācijas numurs 40003229283, juridiskā adrese: Prūšu iela 7, Rīga, LV-1057 (turpmāk – Forus Grupa). Mūsu kompānija ir daļa no Igaunijas Forus Group.

Mēs klientiem piedāvājam drošības pakalpojumus, tostarp mobilo drošību, apsardzes elektronisko un tehnisko drošību.

Šajā privātuma politikā ir izklāstīts, kādā veidā mēs apstrādāsim jūsu iesniegtos personas datus. Lūdzu, rūpīgi izlasiet šo informāciju, lai izprastu mūsu praksi attiecībā uz jūsu personas datu apstrādi un to, kā mēs tos apstrādājam.

Atbilstoši EIROPAS PARLAMENTA UN PADOMES 2016. gada 27. aprīļa Vispārīgās datu aizsardzības regulas 2016/679 (turpmāk – Regula) prasībām uzņēmums, sniedzot līgumā noteiktos pakalpojumus, atsevišķās datu apstrādes darbībās varētu tikt uzskatīts par apstrādātāju Regulas izpratnē.

Ar mūsu datu aizsardzības speciālistu Jūs varat sazināties, izmantojot e-pastu: info@forussecurity.lv.


KĀDU INFORMĀCIJU MĒS IEVĀCAM PAR JUMS?

Jūs varat sniegt mums tādu informāciju kā:

 • Sazinoties ar mums pa tālruni, e-pastu vai citādi. Mēs lūdzam jūs izpaust tikai tik daudz informācijas, cik nepieciešams, lai sniegtu Jums mūsu pakalpojumus vai iesniegtu jautājumu/ieteikumu/komentāru saistībā ar mūsu uzņēmuma vietni vai pakalpojumiem.
 • Veidlapu aizpildīšana www.forussecurity.lv (mūsu vietnē), piemēram, sazinieties ar mums.
 • Pieteikšanās darbam pie mums. Informācijas veids, kuram Jūs varat iesniegt savu CV, pavadvēstuli, savu vārdu, adresi, e-pasta adresi un tālruņa numuru. CV jāiekļauj informācija, kas attiecas uz Jūsu nodarbinātības vēsturi un izglītību (iegūtā specialitāte, darba vietas, amata vietas, attiecīgie apbalvojumi u.c.). Mēs lūdzam Jūsu lietojumprogrammā neizpaust konfidenciālu personas informāciju (piemēram, dzimumu, vecumu, svaru, medicīnisko informāciju, reliģiju, filozofiskos vai politiskos uzskatus, finanšu datus).
 • UZŅĒMUMA noma. Klienti mums sniedz informāciju, kas var ietvert darbinieku kontaktinformāciju; kontaktpersonas vārds; e-pasts; uzņēmuma drese; tālruņa numurs un norēķinu maksājuma informācija.

KĀDĒĻ MĒS IEVĀCAM ŠO INFORMĀCIJU?

Mēs ievācam un apkopojam informāciju, lai sniegtu un nodrošinātu Jums atbilstošus pakalpojumus, uzlabotu mājas lapu un pieņemtu darbā darbiniekus.

Mēs izmantosim šo informāciju:

 • lai ievadītu Jūsu uzņēmumu kā klientu mūsu sistēmās;
 • lai sazinātos ar jums par projektiem, kurus mūsu uzņēmums īsteno;
 • lai potenciālajiem darbiniekiem izveidotu kandidātu profilu;
 • lai administrētu un uzlabotu mūsu mājas lapu un iekšējās darbības, tostarp problēmu novēršanu;
 • lai veiktu datu analīzi, testēšanu, pētījumus, statistikas un aptaujas mērķiem;
 • kā daļu no mūsu centieniem saglabāt drošu uzņēmuma mājas lapu;
 • lai sniegtu informāciju par uzņēmuma produktiem un pakalpojumiem, kurus Jūs esat abonējis vai saņēmis.

Jūsu personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir:

 1. apstrāde, kas vajadzīga, lai izpildītu līgumu, kuru Jūs esat noslēdzis ar Forus Grupa, vai īstenotu pasākumus pēc Jūsu pieprasījuma pirms līguma slēgšanas;
 2. apstrāde, kas nepieciešama, lai ievērotu juridiskās saistības, kurām Forus Grupa ir pakļauta;
 3. apstrāde, kas nepieciešama to leģitīmo interešu labā, kuras mūsu uzņēmums veic, sniedzot Jums piedāvājumus par mūsu pakalpojumiem pirms līguma noslēgšanas, ja šīs intereses nav pretrunā ar Jūsu interesēm, pamattiesībām vai brīvību, kas pieprasa Jūsu informācijas aizsardzību.

AR KO MĒS, IESPĒJAMS, DALĀMIES ŠAJĀ INFORMĀCIJĀ?

Mēs varam, iespējams, dalīties Jūsu informācijā ar Forus Grupa izvēlētajiem biznesa partneriem, piegādātājiem un darbuzņēmējiem, lai sniegtu Jums Forus Grupa pakalpojumus. Piemēram, šie biznesa partneri var ietvert mūsu tīmekļa mitināšanas pakalpojumu sniedzēju un mūsu IT pakalpojumu sniedzējus. Ja Jūsu kredītreitinga novērtējums ir nosacījums, lai mēs noslēgtu līgumu ar Jums, mēs dalīsimies ar informāciju AR mūsu izvēlētajām redītreitinga aģentūrām.

Turklāt mēs varam atklāt Jūsu personisko informāciju trešajām personām:

 • Gadījumā, ja mēs pārdodam vai pērkam kādu uzņēmumu vai aktīvus, šādā gadījumā mēs atklājam Jūsu personas datus potenciālajam šāda uzņēmuma vai aktīvu pircējam vai pārdevējam.
 • Ja mēs vai gandrīz visus mūsu aktīvus iegādājas trešā persona, tad mūsu rīcībā esošā informācija par mūsu klientiem būs viens no nodotajiem aktīviem.
 • Ja Forus Grupa ir pienākums izpaust vai dalīties ar Jūsu informāciju, lai izpildītu jebkādas juridiskas saistības, vai lai izpildītu vai piemērotu mūsu lietošanas noteikumus un citus līgumus; vai lai aizsargātu mūsu tiesības, īpašumu vai drošību, mūsu klientiem vai citiem. Minētais uzskaitījums ietver informācijas apmaiņu ar citiem uzņēmumiem un organizācijām krāpšanas un kredītriska samazināšanas nolūkos.
 • Kā daļu no projekta ar citiem Forus Group uzņēmumiem.

JŪSU INFORMĀCIJAS ATKLĀŠANA

 • Mēs varam koplietot Jūsu personas datus ar jebkuru Forus Grupa uzņēmumu dalībnieku.
 • Mēs varam arī dalīties Jūsu informācijā ar izvēlētajām trešajām personām, tostarp: biznesa partneriem, piegādātājiem un apakšuzņēmējiem, lai izpildītu starp Jums un mūsu uzņēmumu jebkuru noslēgtu līgumu.

Tālāk ir norādīts trešo personu saraksts, ar kurām mēs kopīgojam Jūsu datus un šādas kopīgošanas nolūki:

Nr.pk.Trešās puses aprakstsNolūks
1Citi mūsu grupas uzņēmumiLai palīdzētu mums efektīvi vadīt savu biznesu un sniegt Jums pakalpojumus saskaņā ar mūsu savstarpēji noslēgto līgumu noteikumiem
2ApakšuzņēmējiLai palīdzētu mums efektīvi vadīt savu biznesu un sniegt jums pakalpojumus saskaņā ar mūsu savstarpēji noslēgto
līgumu noteikumiem
3Mākoņu pakalpojumu sniedzējiSaglabāt uzņēmuma rīcībā esošo informāciju par mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem
4IT rezerves piegādātājiUzturēt informāciju mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem
5Arhivēšanas uzņēmumiLai palīdzētu mums efektīvi vadīt mūsu biznesu mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem
6IT pakalpojumu sniedzējiLai glabātu datus, saistībā ar IT drošības un servisa jautājumiem un mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem
7E-pasta pakalpojumu sniedzējiLai palīdzētu mums efektīvi vadīt mūsu biznesu mūsu likumīgajiem uzņēmējdarbības mērķiem
8Iekšējā klientu datu bāzeLai palaistu mūsu iekšējo datubāzi, lai sniegtu pakalpojumu saskaņā ar Jūsu un mūsu uzņēmuma līguma noteikumiem likumīgiem uzņēmējdarbības mērķiem

CIK ILGI MĒS UZGLABĀSIM JŪSU INFORMĀCIJU?

Laika periods, kurā mēs saglabājam jūsu informāciju, ir atkarīgs no informācijas veida un mērķiem, kādos mēs to izmantojam. Mēs saglabāsim Jūsu informāciju ne ilgāk kā tas ir nepieciešams vai atļauts.

VAI MĒS PĀRSŪTAM JŪSU INFORMĀCIJU ĀRPUS EIROPAS SAVIENĪBAS VAI EIROPAS EKONOMIKAS ZONAS?

Mēs nenododam personas datus uz valstīm, kas atrodas ārpus Eiropas Savienības vai Eiropas Ekonomiskās zonas.

KĀDAS IR JŪSU TIESĪBAS ATTIECĪBĀ UZ INFORMĀCIJU?

Jums ir šādas tiesības:

 • tiesības piekļūt informācijai, kas par Jums atrodas pie Forus Grupa;
 • tiesības pieprasīt, lai mēs nekavējoties labotu nepareizu informāciju par Jums;
 • tiesības, lai mēs izdzēstu jebkuru informāciju, kas mums pieder, par tādiem apstākļiem,
 • kādos mums vairs nav nepieciešams turēt informāciju, lai izmantotu mūsu pakalpojumus, vai ja esat atsaukuši savu piekrišanu apstrādei;
 • tiesības iebilst pret Forus Grupa apstrādāto informāciju par Jums, piemēram, apstrāde profilēšanai vai tiešajai tirdzniecībai;
 • tiesības pieprasīt, lai Forus Grupa sniegtu Jums Jūsu informāciju pārnēsājamā formā vai, ja tas ir tehniski iespējams, lai Forus Grupa šo informāciju nodotu citam pakalpojumu sniedzējam ar nosacījumu, ka tas neizpaudīs informāciju, kas attiecas uz citām personām;
 • tiesības pieprasīt ierobežot Jūsu informācijas apstrādi.

Ja mūsu informācijas apstrāde ir balstīta uz Jūsu piekrišanu šai apstrādei, Jums ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt šo piekrišanu, taču visa apstrāde, kuru esam veikuši, pirms esat atteicies no Jūsu piekrišanas, joprojām ir likumīga.

Jūs varat izmantot ikvienu no Jūsu datu subjekta tiesībām, sūtot pieprasījumu uz e-pastu: info@forussecurity.lv.

Ja uzskatāt, ka mūsu uzņēmuma veiktās datu apstrādes rezultātā ir aizskartas Jūsu kā datu subjekta tiesības, Jūs varat iesniegt sūdzību Datu valsts inspekcijai (www.dvi.gov.lv).

Kad Jūs kļūstat par mūsu klientu, Jūsu informācijas apstrāde un/vai Jūsu komandas, kuru Jūs izraudzījāt, sazināšanās ar mums kļūs par līguma nosacījumiem, jo mums ir nepieciešama noteikta informācija, lai varētu sniegt Jums atbilstošus pakalpojumus (piemēram, kontaktinformācija).
Šādos apstākļos, ja Jūs nevēlaties, lai mēs apstrādātu Jūsu informāciju, mūsu uzņēmums nevarēs sniegt jums pakalpojumus.

KAS NOTIKS, JA MĒS MAINĪSIM MŪSU PRIVĀTUMA POLITIKU?

Šī privātuma politika laiku pa laikam var mainīties, un visas izmaiņas tiks ievietotas mūsu vietnē un būs spēkā ar tās publicēšanas brīdi. Lūdzu iepazīstieties ar šo politiku katru reizi, kad izmantojat mūsu vietni vai mūsu pakalpojumus.

Šis paziņojums pēdējo reizi tika atjaunināts piektdien, 2023. gada 26. maijā.

KĀ JŪS VARAT SAZINĀTIES AR MUMS?

Jūs varat sazināties ar mums pa tālruni: +371 67803330 vai sūtot e-pastu uz info@forussecurity.lv